"โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55" เร่งดำเนิน มาตรการลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19 หลังพบมีผู้ติดเชื้อเข้าใช้บริการ

Last updated: 2021-04-08  | 

"โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55" เร่งดำเนิน มาตรการลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19 หลังพบมีผู้ติดเชื้อเข้าใช้บริการ

ตามที่ข้อมูลไทม์ไลน์อัพเดทสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ประกาศพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งเข้าร่วมงานสัมมนาอบรมหลักสูตรการบริหารธุรกิจมืออาชีพ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ซึ่งจัดขึ้นที่ ห้องประชุม โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท55 ขณะนี้ผู้ติดเชื้ออยู่ในระหว่างรับการรักษาตัวที่ โรงพยาบาล ฝ่ายบริหารจัดการฯ ได้ตรวจสอบไปยังผู้จัดงานสัมมนา รวมทั้งตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อ ความปลอดภัย และเพื่อทราบข้อมูลการเดินทางภายในอาคาร และได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการ แพร่ระบาดทันที ทั้งนี้โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท55 ขอชี้แจงว่า ในปัจจุบัน โรงแรมมีการให้บริการ ลูกค้าในลักษณะผสมผสาน (Hybrid) โดยให้บริการแก่ลูกค้า ด้านการจัดงานประชุม สัมมนา ตามปกติซึ่ง แยกจาก ส่วนของห้องพัก ที่ โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท55 เป็นหนึ่งในโรงแรมที่ผ่านการ ตรวจสอบโดยกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นสถานที่กักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine) ซึ่งมี มาตรการด้านสุขอนามัยอย่างสูงสุดในทุกขั้นตอน โดยมีการแบ่งสัดส่วนพื้นที่และการทำงานอย่างชัดเจน ทั้งด้านพื้นที่ให้บริการ การจัดการ พนักงานผู้ให้บริการและการดูแลด้านความปลอดภัย ฯลฯ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดล่าสุด โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55 เร่งดำเนิน มาตรการลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดภายในอาคารโดยเร่งด่วน ดังนี้ 1. โรงแรมปิดบริการชั้นห้องประชุมทันที เพื่อลดความเสี่ยง 2. โรงแรมทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 บริเวณจุดสัมผัสทุกจุด รวมถึงบริเวณพื้นที่ ส่วนกลางทั้งหมดภายในอาคาร เช่น พื้นที่ห้องประชุม พื้นที่บริเวณโถงลิฟต์ ลิฟต์โดยสารทั้งหมด ทางเดินส่วนกลาง พื้นที่จอดรถ ลอบบี้ และห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ ทุกชั่วโมง 3. โรงแรมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดพื้นที่ซึ่งอยู่นอกเหนือจากบริเวณจัดงาน อาทิ ส านักงาน ห้องพัก และพื้นที่ส่วนกลางอย่าง  สม่ำเสมอ 4. ตรวจเชิงรุกพนักงานทุกคน และแยกกักตัวพนักงานที่ให้บริการลูกค้ากลุ่มจัดเลี้ยง ผลตรวจไม่ ปรากฏพบผู้ติดเชื้อทั้งนี้ โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท55 มีนโยบายปิดบริการห้องประชุม และพื้นที่ ชั้นประชุม เป็นระยะเวลา 30 วัน รวมทั้งกักตัวพนักงานส่วนจัดงานสัมมนาและประชุมที่ให้บริการในวัน ดังกล่าวทันที เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อและเพื่อความปลอดภัยของแขกและสังคมส่วนรวม ทางโรงแรมฯ ปฏิบัติ ตามนโยบาย มาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับโควิดอย่างเคร่งครัด โดยจัดทำแผนประเมิน และแผนปฏิบัติการตามคำแนะนำนโยบายของสาธารณสุข พนักงานทุกคนได้รับการอบรม เกี่ยวกับวิธีการ ดูแลสถานที่และฆ่าเชื้อโรค รวมถึงการรักษาความปลอดภัยตลอดการทำงาน ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง https://www.grandecentrepointsukhumvit55.com/hotel-bangkok/stay-confidentPowered by MakeWebEasy.com