โรงพยาบาลราชวิถี ตรวจพบบุคคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด-19

Last updated: 2021-04-07  | 

โรงพยาบาลราชวิถี ตรวจพบบุคคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด-19

เรียน แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถีทุกท่าน

1. สรุปสถานการณ์
- จากการตรวจพบแพทย์ประจำบ้านของกลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย
- คณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลได้ประสานงานและดำเนินการสอบสวนโรค ได้รายชื่อกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ซึ่งกำลังดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิดตามมาตรการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำจะได้ดำเนินการในลำดับต่อไป

2. มาตรการการควบคุมโควิดในโรงพยาบาลราชวิถี
- ทางคณะกรรมการได้เตรียมแผนการยกระดับการควบคุมภายในโรงพยาบาลดังต่อไปนี้
1. กลุ่มทงานศัลยศาสตร์ งดการผ่าตัดและหัตถการที่ไม่เร่งด่วน ตั้งแต่ 7 - 18 เม.ย.64
2. การให้บริการผู้ป่วยนอก เปิดให้บริการตรวจรักษาตามปกติทุกแผนก ยกเว้นกลุ่มงานศัลยศาสตร์
- งดรับผู้ป่วยใหม่ และผู้ป่วยรับส่งต่อในกรณีไม่เร่งด่วน
- ห้องผ่าตัดเล็ก ปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 7 - 16 เม.ย.64 และจะเปิดบริการตามปกติ วันที่ 19 เม.ย.64
3. การกำจัดเชื้อในบริเวณพื้นที่ ได้เริ่มดำเนินการทำความสะอาด อบโอโซนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
4. การเรียนการสอน ดำเนินการตามปกติ ยกเว้นกลุ่มงานศัลยศาสตร์ พิจารณาจัดการเรียนการสอนออนไลน์
5. การจัดเตรียมพื้นที่กักตัวกลุ่มเสี่ยง ได้จัดเตรียมพื้นที่หอพักเจ้าหน้าที่ รพ.ราชวิถี 2 สำหรับเจ้าหน้าที่พักในรพ.ในระหว่างกักตัว หากไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้

3. การรายงานตัว
- กลุ่มบุคคลากรผู้สัมผัสใกล้ชิด ขอให้รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์
- ให้เข้ารับการตรวจคัดกรองที่ ARI clinic ในวันที่ 7 เม.ย.64 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น.

ทั้งนี้ขอให้ทุกท่านโปรดให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคติดเชื้ออย่างเคร่งครัด และเพื่อลดความสับสนของข้อมูล ขอให้ทุกท่านติดตามการรายงานสถานการณ์และประกาศจากส่วนกลางเท่านั้น

Powered by MakeWebEasy.com