"ศบค." คลายล็อก เปิดสถานบันเทิง นั่งดื่มสุราในร้านได้

Last updated: 2021-07-14  | 

"ศบค." คลายล็อก เปิดสถานบันเทิง นั่งดื่มสุราในร้านได้

ที่ประชุมใหญ่ ศบค.มีมติเห็นชอบมาตรการผ่อนคลาย ดังนี้ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ จ.สมุทรสาคร  ร้านอาหาร เปิดไม่เกิน 21.00 น. (ทานอาหารในร้านได้ แต่งดดื่มสุรา) สถานบันเทิง ผับ บาร์ ห้าม ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เปิดไม่เกิน 21.00 น. (จำกัดจำนวนคน,งดจัดกิจกรรม) สถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา เรียนออนไลน์เท่านั้น ห้ามเปิดสถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง ยิม ฟิตเนส

พื้นที่ควบคุม 8 จังหวัด ร้านอาหาร เปิดไม่เกิน 23.00 น. (ทานอาหาร ดื่มสุราในร้านได้) สถานบันเทิง ผับ บาร์ เปิดไม่เกิน 23.00 น. (ดื่มสุรา แสดงดนตรีในร้านได้ งดเต้นรำ) ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เปิดบริการตามปกติ (จำกัดจำนวนคน งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย) สถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา เรียนแบบปกติ/ผสมผสาน สถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง ยิม ฟิตเนส เปิดบริการปกติ แข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชม

สำหรับ “พื้นที่ควบคุม” มี 8 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ตาก ราชบุรี พื้นที่เฝ้าระวังสูง 14 จังหวัด ร้านอาหาร เปิดไม่เกิน 24.00 น. (ทานอาหาร ดื่มสุราในร้านได้) สถานบันเทิง ผับ บาร์ เปิดได้ไม่เกิน 24.00 น. (ดื่มสุรา แสดงดนตรีในร้านได้ งดเต้นรำ) ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เปิดบริการตามปกติ (จำกัดจำนวนคน งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย) สถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา เรียนแบบปกติ/ผสมผสาน สถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง ยิม ฟิตเนส เปิดบริการปกติ แข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชม

Powered by MakeWebEasy.com