"มาเก๊า" ทยอยฉีดวัคซีนโควิดฟรี ให้ประชาชนรวมชาวต่างชาติด้วย พร้อมประกันชีวิต 4 ล้านบาท

Last updated: 2021-07-14  | 

"มาเก๊า" ทยอยฉีดวัคซีนโควิดฟรี ให้ประชาชนรวมชาวต่างชาติด้วย พร้อมประกันชีวิต 4 ล้านบาท

หลังจากที่ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า (SAR) ได้รับมอบวัคซีนป้องกั นโควิด-19 ล็อตแรกจำนวน 100,000 โดสที่ผลิตในจีนแผ่นดินใหญ่ เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และได้เริ่มต้นฉีดวัคซีนให้กั บกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่ อการได้รับเชื้อไวรัสระหว่างการปฏิบัติหน้าที่  เช่น บุคลากรทางการแพทย์,เจ้าหน้าที่ ตำรวจ,เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมื อง โดยนายโฮ ลัต เส็ง ผู้นำเขตบริหารพิเศษมาเก๊ า เป็นผู้ได้รับวัคซีนรายแรก เพื่อแสดงความเชื่อมั่นในประสิ ทธิภาพของวัคซีน ซึ่งผู้ที่ได้ รับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้จะได้ รับวัคซีนโดสที่สองในอีกประมาณ  3-4 สัปดาห์หลังจากนี้

ผู้นำเขตบริหารพิเศษมาเก๊า ยังได้ออกมากล่าวเรียกร้องให้ ประชาชนชาวมาเก๊าทุกคน รวมไปถึ งพนักงานต่างชาติที่ ทำงานในมาเก๊า และนักเรียนต่างชาติที่กำลังศึ กษาอยู่ในมาเก๊า เข้ารับการฉี ดวัคซีนได้ฟรี ผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ โดยสิทธิ์ในการเข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ จะครอบคลุมไปถึงชาวต่างชาติที่ พำนักอาศัย ที่ถือบัตรประจำตัวผู้พำนั กในมาเก๊าเช่นกัน และหลังจากที่เข้าถึงการฉีดวั คซีนแล้ว ทางภาครัฐยังมอบประกันชีวิ ตความคุ้มครองสูงสุด 1 ปี ในวงเงินสูงสุด 1,000,000 ปาตาร์ กา ( 4,000,000 บาท โดยประมาณ )  ให้กับพลเมืองมาเก๊าทุกคนเพื่ อเป็นหลักประกันความมั่นใจหลั งการเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยคาดการณ์ว่าจะเริ่มทยอยฉี ดโดสที่1ได้ตั้งแต่วันที่ 22  กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป

ทั้งนี้วัคซีนที่ ทางมาเก๊านำเข้า จะประกอบด้วย 3 ผู้ผลิต ได้แก่ Sinopharm, BioNTech และ  Oxford- AstraZeneca vaccines เพื่อให้ครอบคลุ มประชากรมาเก๊า และชาวต่างชาติผู้พำนักอาศัยในมาเก๊า ประมาณ 680,000 คน ให้ได้เข้าถึงวัคซีนคนละ 2 โดสโดยเร็ว

จนถึงวันนี้มาเก๊า มีตัวเลขผู้ติดเชื้อรวมทั้งหมดตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ ระบาดทั่วโลกเพียงแค่48คน โดยรักษาหายปกติแล้วจำนวน 46คน ยังคงรักษาตัวจนถึงขณะนี้อยู่ 2คน และไม่มีผู้เสียชีวิต โดยผู้ที่ติดเชื้อทั้งหมด48คน มาจากการเดินทางกลับจากต่ างประเทศและอยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐ ทำให้ไม่มีการแพร่ระบาดภายในเมืองมาเก๊าเลย

แน่นอนว่าการวัคซีนดังกล่าวนั้น สำคัญอย่างยิ่งในการเร่งฟื้นฟู เศรษฐกิจและความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมในมาเก๊าให้คืนสู่ความปกติโดยเร็ว

Powered by MakeWebEasy.com