ขายหัวเราะ x บ้านและสวน สองนิตยสารใหญ่ผนึกคอนเทนต์ สร้างประสบการณ์ใหม่แก่ผู้อ่าน

Last updated: 2021-07-14  | 

ขายหัวเราะ x บ้านและสวน   สองนิตยสารใหญ่ผนึกคอนเทนต์   สร้างประสบการณ์ใหม่แก่ผู้อ่าน

ช่วง 2-3 ปีมานี้หลายธุรกิจมีการปรับตั วในรูปแบบใหม่ๆ “Collaboration Marketing” ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ เราได้เห็นกันบ่อย เช่นเดียวกับสองนิตยสารแบรนด์ดังจากค่ายสิ่งพิมพ์ยักษ์ใหญ่ อย่างนิตยสารการ์ตูนไทยขายหั วเราะ แห่งบริษัทวิธิตากรุ๊ป จำกัด และนิตยสารบ้านและสวน แห่งบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ที่หันมา Collaboration สร้างคอนเทนต์ให้ผู้อ่านของทั้ งสองกลุ่มได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ นางสาวพิมพ์พิชา อุตสาหจิต กรรมการบริหาร บริษัทวิธิตากรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ขายหัวเราะธีม “บ้านและสรวล” เกิดจากไอเดียที่ช่วงนี้ทุกคน ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้าน ทำงานที่บ้านกันเป็นส่วนมาก เนื่องจากในช่วงสถานการณ์โควิด- 19 ขายหัวเราะมีโอกาสได้คุยกั บทางนิตยสารบ้านและสวน นิตยสารเกี่ยวกับบ้ านและการตกแต่งอันดับต้นๆของเมื องไทย  ถึงการสร้างสรรค์คอนเทนต์ร่วมกัน  และเห็นว่าแบรนด์ของเราสามารถ Collaboration กันได้ในธีมฉบับนี้ 

นอกจากหน้าปกที่ Collaboration จนทำให้ทั้งสองแบรนด์ดูแปลกตาขึ้ น เนื้อหาข้างในเล่มก็มี การแลกเปลี่ยนคอนเทนต์ในแบบที่ แต่ละฝ่ายเชี่ยวชาญ อย่างเล่มขายหัวเราะ นอกจากมีการ์ตูนอารมณ์ดีและมุ กตลกทั่วไปให้อ่านเช่นเคยแล้ว ยังจะมีส่วนพิเศษเพิ่มเติม เช่น เกร็ดพิเศษสนุกๆ เกี่ยวกับการอยู่บ้านที่ทางนิ ตยสารบ้านและสวนนำเนื้อหามาให้ เล่าในสไตล์สนุกสนาน หรือการออกแบบบ้านด้วยกิมมิ กคาแร็กเตอร์การ์ตูน เช่น ห้องนอนของปังปอนด์ สวนหลังบ้านของหนูหิ่น หรือบ้านอยู่สบายสไตล์คู่รักเกษียณสำราญของครอบครัวคุณโฉลง รวมถึงหน้าปกที่มีความพิ เศษจากฉบับทั่วไป ด้วยการใช้ฉากภาพจริ งมาผสมผสานกับการ์ตูน ในขณะที่นิตยสารบ้านและสวนก็เล่ าเรื่องต่างๆ ผ่านลายเส้นขายหัวเราะ หรือเล่าเรื่องราวของนักเขี ยนขายหัวเราะในแบบฉบับของบ้านและสวนเช่นกัน

การ Collaboration ในครั้งนี้ ทั้งสองแบรนด์หวังให้ต่างฝ่ายต่างเข้าถึงกลุ่มคนอ่านของกันและกัน คุณพิมพ์พิชาบอกว่า นับเป็นความสนุกในการทำงาน และปรากฏการณ์ใหม่ที่แบรนด์ คอนเทนต์สององค์กรที่มีกลุ่มเป้าหมายคนละกลุ่ม มาสร้างสรรค์เพื่อนำพาความสนุ กรูปแบบใหม่ให้แก่คนอ่าน 

คุณพิมพ์พิชากล่าวเพิ่มเติมอีกว่า จักรวาลของขายหัวเราะมีอยู่ 4 Pillar หลัก คือ พลังของภาพวาดการ์ตูน & คาแร็กเตอร์ / พลังของการเล่าเรื่อง storytelling / ความคิดสร้างสรรค์ / อารมณ์ขันและความสุขสนุกสนาน ซึ่งทั้ง 4 Pillar สามารถเพิ่มมูลค่า ต่อยอดแบรนด์ และทำให้ขายหัวเราะเข้าถึงได้ทุ กวงการ ไม่ว่าจะเป็นการตลาด การศึกษา edutainment หรือการสร้าง creative economy โดยเฉพาะปัจจุบันที่เป็นโลกของ  Content Marketing ที่ทุกแบรนด์ต้องสื่อสารสตอรี่ และจุดเด่น  ทำให้หลายองค์กรหั นมาทำการตลาดผ่านคาแร็กเตอร์ การ์ตูน หรือใช้อารมณ์ขันเป็นสื่ อโฆษณามากขึ้น เนื่องจากสามารถเล่าเรื่ องยากหรือซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่ องเข้าใจง่ายสนุกสนาน และเข้าถึงผู้รับสาร ซึ่งเหมาะกับรสนิยมของคนไทยที่ ชอบความบันเทิง ดังนั้น ขายหัวเราะจึงเป็นแบรนด์ที่ต่ อยอดได้ไม่จำกัด ทั้งในส่วนของ Product และ Service ของขายหัวเราะเอง รวมถึงความร่วมมือกับแบรนด์ต่ างๆ ไม่ว่าแบรนด์นั้นจะอยู่ในอุ ตสาหกรรมอะไรก็ตาม หลังโปรเจ็กต์ ‘ขายหัวเราะ ฉบับ บ้านและสรวล’ นี้ ในอนาคตอันใกล้เราอาจจะได้เห็ นสินค้า Merchandise เกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่บ้านเป็ นลายเส้นของขายหัวเราะก็ได้

ทางด้าน นายดำรง ลี้ไวโรจน์ บรรณาธิการอำนวยการ นิตยสารกลุ่ม Living บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พั บลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการร่วมมือกันในครั้งนี้ ว่า บ้านและสวนและขายหัวเราะมี ความเกี่ยวข้องและคล้ายคลึงกั นหลายๆอย่าง ด้วยเนื้อหาที่พูดถึงวิถีชีวิ ตความเป็นอยู่ของคนไทย แต่แตกต่างกันด้วยมุมมองและรู ปแบบในการนำเสนอ บ้านและสวนเน้นไปในเรื่องที่อยู่ อาศัย นำเสนอด้วยการให้ข้อมูลความรู้ ส่วนขายหัวเราะเป็นการสะท้อนเรื่ องชีวิตของผู้อยู่อาศัยด้วยมุ มมองแบบอารมณ์ขัน โดยทั้งคู่มีเป้าหมายที่เป็นจุ ดร่วมกันคือการให้ผู้อ่านมี ความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้ นผ่านเนื้อหาในรูปแบบของตัวเอง

“ปกติในทุกๆปีนิตยสารบ้ านและสวนจะตั้งโจทย์ ในการทำงานร่วมกับศิลปินและนั กวาดภาพประกอบที่มาร่วมสร้ างสรรค์ปกนิตยสารในฉบับกั นยายนของทุกปี ซึ่งเป็นเดือนเกิดอยู่แล้ว แต่นี่ถือเป็นครั้งแรกที่ได้ ทำงานร่วมกับสิ่งพิมพ์สอง แบรนด์ ความพิเศษของนิตยสารบ้ านและสวนฉบับนี้จึงไม่ใช่แค่ การได้รับเกียรติจาก ‘อาวัฒน์’ นักเขียนการ์ตูนระดับตำนาน มาร่วมวาดภาพปกให้ ในเล่มยังมีการผสมกลิ่ นอายความสนุกสนานแบบขายหั วเราะลงไป ทั้งเนื้อหาและภาพประกอบที่เป็ นลายเส้นการ์ตูนจากนักเขี ยนหลายคน”

นายดำรง ลี้ไวโรจน์กล่าวถึงแนวคิดของบ้านและสวนฉบับนี้ว่า เมื่อนึกถึงส่วนผสมระหว่างบ้ านและสวนกับขายหัวเราะ สิ่งแรกที่นึกถึงคือเสียงหัวเราะที่เกิดขึ้นในบ้าน  นิตยสารบ้านและสวนฉบับพิเศษนี้ จึงนำเสนอด้วยแนวคิด ‘Happy Home’ ซึ่งเราเชื่อว่าความสุขจะเกิดขึ้ นในบ้านได้ สิ่งสำคัญต้องมาจากการมี สภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ดี และเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของสมาชิกในบ้าน  โดยเราจะพาไปถึงบ้านของ “คุณต่าย ขายหัวเราะ” ซึ่งเป็นต้นกำเนิดคาแร็กเตอร์ การตูนดังปังปอนด์ และอาสาไปปรับแต่งมุมทำงานของ “คุณเฟน แห่งสาวดอกไม้กับนายกล้วยไข่” ให้สวยงามน่าใช้งานมากขึ้น นอกจากนี้ยังฝากไอเดี ยในการตกแต่งบ้านและการเลือกต้ นไม้ไปฝากผู้อ่านในเล่มขายหัวเราะอีกด้วย

“จากวันแรกที่บ้านและสวนเปิดตัวบนแผงนิตยสารตั้งแต่ปีพ.ศ 2519 จนถึงวันนี้ที่กำลังก้าวเข้าสู่ ปีที่ 45 ในขณะที่ขายหัวเราะมีอายุ 48 ปี ปัจจุบันบ้านและสวนได้ขยาย Platform ในการนำเสนอออกไปในหลากหลายรูปแบบเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้ผู้อ่านในมิติต่างๆ ทั้งงานบ้านและสวนแฟร์  ออนไลน์คอนเทนต์  รายการทีวี รวมถึงรูปแบบล่าสุดคือ Online Learning Classroom นอกจากนั้นยังต่อยอดเป็น Sub brand เพื่อให้สามารถถ่ายทอดเนื้ อหาไปในกลุ่มที่เกี่ยวข้องได้ อย่างลงลึกมากขึ้น ทั้งบ้านและสวน Pets ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสั ตว์เลี้ยง และบ้านและสวน Garden & Farm ซึ่งเป็นเรื่องการทำเกษตรกรรม  

“โดยโปรเจ็กต์พิเศษในการทำงานร่วมกันระหว่างขายหัวเราะไม่ได้มี เพียงแค่นิตยสารสองเล่มนี้เท่ านั้น แต่ยังกระจายไปยังออนไลน์ คอนเทนต์ในช่องทางต่างๆ รวมถึงกิจกรรมสนุกๆที่ทำร่วมกั นในงานบ้านและสวนแฟร์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17-21 มีนาคม 2564 ณ ไบเทค บางนา” 

สามารถ Pre-Order นิตยสารบ้านและสวน ฉบับที่ 535 ประจำเดือน มีนาคม 2564 + นิตยสารขายหัวเราะ ฉบับ บ้านและสรวล ราคา 150 บาท ได้ทาง https://www.naiin.com/ category?bannerid=4608 หรือร้านหนังสือนายอินทร์ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้-1มีนาคม 2564

Powered by MakeWebEasy.com