กฎ 10 ข้อ คุ้มครองร้านอาหาร สำหรับธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่ มีผลบังคับใช้ 23 ธ.ค. นี้

Last updated: 2021-07-14  | 

 กฎ 10 ข้อ คุ้มครองร้านอาหาร สำหรับธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่ มีผลบังคับใช้ 23 ธ.ค. นี้

คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้ออกประกาศใหม่เกี่ยวกับสิ่งที่เจ้าของแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ห้ามทำ เพื่อไม่ให้เป็นการเอาเปรียบธุรกิจร้านอาหารที่อยู่บนแพลตฟอร์ม โดยกฎดังกล่าวจะเริ่มบังคับใช้วันที่ 23 ธ.ค. นี้

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ “ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบธุรกิจให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มรับและส่งอาหารกับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร” โดยเนื้อหาเป็นการกำหนดเรื่องต่างๆ ที่เจ้าของแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ “ห้ามทำ” เพื่อเป็นการปกป้องไม่ให้คนทำธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งอยู่ในภาวะที่มีอำนาจต่อรองน้อยกว่า ถูกเจ้าของแพลตฟอร์มเหล่านี้เอาเปรียบ โดยในปัจจุบัน แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ในไทยเจ้าหลักๆ ประกอบด้วย Grab Food, LINE MAN, Foodpanda, Gojek และ Robinhood

ข้อห้ามต่างๆ ที่กำหนดไม่ให้เจ้าของแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ทำก็เช่น ห้ามเรียกเก็บค่า GP (ส่วนแบ่งรายได้) เพิ่ม โดยไม่มีเหตุอันสมควร, ห้ามเรียกเก็บค่า GP ร้านที่ขายอาหารชนิดเดียวกัน ในอัตราที่ต่างกัน, ห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโฆษณา โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร, ห้ามเรียกเก็บค่าส่งเสริมการตลาด โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร, ห้ามขัดขวางไม่ให้ร้านอาหาร ไปขายบนแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่อื่น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร, ห้ามแทรกแซงหรือจำกัดความอิสระของร้านอาหาร ในการกำหนดราคา โดยไม่มีเหตุอันสมควร, ห้ามบังคับร้านค้าให้ขายอาหารราคาเท่ากันในทุกช่องทางการจำหน่าย, ห้ามยืดเวลาการจ่ายเงินให้ร้านอาหาร เกินกว่าที่กำหนดไว้ (Credit Term), ห้ามยกเลิกสัญญากับร้านอาหาร เมื่อร้านดังกล่าวปฏิเสธเงื่อนไขที่เจ้าของแพลตฟอร์มขอมาอย่างไม่เป็นธรรม และห้ามเอาร้านอาหารออกจากแพลตฟอร์ม โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นต้น

ทั้งนี้ ประกาศฉบับดังกล่าวกำหนดให้เริ่มบังคับใช้หลังจากประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว 30 วัน หรือก็คือให้เริ่มบังคับใช้วันที่ 23 ธ.ค. ที่จะถึงนี้นั่นเอง

Powered by MakeWebEasy.com