อว. ร่วมกับ สอวช. แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “AI for All”

Last updated: 2021-07-14  | 

อว. ร่วมกับ สอวช. แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “AI for All”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ สำนักงานสภานโนบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว โครงการ “AI for All” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เห็นถึงความสำคัญของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กำลังเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นในอนาคต โดยงานแถลงข่าวจัดขึ้นในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 – 12.00 น. ห้อง Auditorium ชั้น 7 อาคาร KX Knowledge Xchange กรุงเทพฯ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com