โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ ถอดแบบจิตวิญญาณเต็มเปี่ยม จากต้นฉบับอังกฤษ

Last updated: 2021-07-14  | 

โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ ถอดแบบจิตวิญญาณเต็มเปี่ยม จากต้นฉบับอังกฤษ

หลังจากที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการเปิดปีการศึกษาแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในมาตรฐานระดับโลกเช่นเดียวกับโรงเรียนต้นแบบ King’s College School, Wimbledon (King’s Wimbledon) ที่ประเทศอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความพร้อมในการพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่ได้ครูจาก King’s Wimbledon ที่ถอดแบบจิตวิญญาณและมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการเต็มเปี่ยม เพื่อสนับสนุนนักเรียนในประเทศไทยสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก พร้อมเปิดรับสมัครนักเรียนชั้น Pre-nursery ถึง Year 10 ในปี 2564 และจะเปิดเพิ่มเติมจนครบถึง Year 13 ในปีต่อๆ ไป

โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ มีความเชื่อที่ว่า ‘A Great Heart Takes You Further’ หรือ หัวใจที่ยิ่งใหญ่ พาลูกคุณไปได้ไกลกว่า ซึ่งสะท้อนผ่าน 3 แกนหลักของโรงเรียน ได้แก่ Academic Excellence (ความเป็นเลิศด้านวิชาการ), Co-Curricular Programme (หลักสูตรร่วมผสม) รวมถึง Pastoral Care (การดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดในทุกมิติ) โดยยึดมั่นในคุณค่าหลัก 3 ประการคือ Good manners (การมีมารยาทที่นอบน้อม) Kindness (การมีจิตใจที่เมตตารู้จักแบ่งปัน) และ Wisdom (การเป็นผู้ใฝ่รู้สู่ปัญญา) ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญที่จะติดตัวพวกเขาไปตลอดชีวิต เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่ไปกับความเป็นคนเก่งและคนดีนอกจากนี้ King’s Bangkok มีการออกแบบอาคารเรียน สนามกีฬา และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่สอดรับกับพันธกิจของโรงเรียนที่ต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้ และใช้ชีวิต ในแบบของนักเรียน King’s Bangkok อย่างแท้จริงศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สาคร สุขศรีวงศ์ ประธานบริหารโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ กล่าวว่า “King’s Bangkok เป็นโรงเรียนแห่งที่ 3 ในโลกและแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ก่อตั้งโดยการผนึกความร่วมมือกับ King’s Wimbledon ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จที่สุดแห่งหนึ่งในโลก โดยมีนักเรียนสามารถสอบเข้า Oxford หรือ Cambridge ได้ถึง 25% ในแต่ละปี วันนี้เราได้เปิดการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบ และรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำให้วิสัยทัศน์ของเราที่ต้องการสร้างโรงเรียนที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งในเอเชียให้กลายเป็นจริง โดยมีมาตรฐานและจิตวิญญาณเช่นเดียวกับโรงเรียนต้นแบบที่ถือเป็นโรงเรียนชั้นยอดของอังกฤษอย่างแท้จริง และสำหรับการเปิดตัวโรงเรียน King’s Bangkok ในปีการศึกษาแรกนี้ มีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกตามมาตรฐานที่เข้มข้นกว่า 300 คนมาเริ่มต้นเส้นทางแห่งการเรียนรู้ เพื่อที่จะเติบโตรอบด้านอย่างมีความสุขไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป”

“สิ่งหนึ่งที่ทำให้ King’s Wimbledon มีความโดดเด่นและแตกต่างเพื่อให้นักเรียนก้าวสู่มหาวิทยาลัยระดับโลกคือ ประการที่หนึ่ง คุณภาพการเรียนการสอนโดยครูทุกท่านที่มีคุณภาพ ครูทุกคนของเรามีจิตวิญญาณของความเป็นครู และที่ King’s Bangkok เรามีมาตรฐานการคัดเลือกครูในระดับเดียวกับโรงเรียนแม่ที่อังกฤษ รวมถึงยังได้มีการส่งตรงครูคุณภาพสูงสุดจากคิงส์คอลเลจวิมเบิลดันมาเสริมทีมที่กรุงเทพฯ ด้วย ประการที่สอง เรามีระบบ Pastoral Care ที่ทำให้เรารู้จักนักเรียนของเราทุกคน เป็น Individual Care และใส่ใจความเติบโตของนักเรียนแต่ละคนตลอดเส้นทาง Learning Path ของเขา ประการสุดท้ายคือ ครูของเราจะพร้อมดูแลนักเรียน ทุกครั้งเมื่อนักเรียนต้องการ ประกอบกับระบบ House System เป็นเหมือนการจัดกลุ่มให้นักเรียนได้อยู่ในบ้าน มีครูประจำบ้าน มีรุ่นพี่รุ่นน้องต่างระดับชั้นอยู่ด้วยกัน เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเคารพซึ่งกันและกันอีกทั้งเรามีกิจกรรมนอกห้องเรียนที่หลากหลายที่เชื่อมโยงทุกคนให้ได้มาค้นพบศักยภาพของตัวเอง” มร. ธอมัส บานยาร์ด ครูใหญ่โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ กล่าวปิดท้าย

Powered by MakeWebEasy.com