เฟดเอ็กซ์รับ 3 รางวัล ZERO Accident Campaign 2020 จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

Last updated: 2021-07-14  | 

เฟดเอ็กซ์รับ 3 รางวัล ZERO Accident Campaign 2020  จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

บริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx Express) ในฐานะบริษัทที่สามารถรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ได้ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วม “กิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์” จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เข้ารับ 3 รางวัล ประกอบด้วย ระดับเงิน 1 แห่ง และ ระดับทอง 2 แห่ง ตามโครงการ “กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์” ประจำปี 2563  (Zero Accident Campaign 2020)

“รางวัลที่เราได้รับในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความมุ่งมั่นระยะยาวของเราที่คำนึงความปลอดภัยของพนักงาน” นายเทียนหลง วูน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทยกล่าว “ผมมีความภาคภูมิใจในตัวพนักงานทุกคน เพราะรางวัลที่เราได้รับในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งและการยึดถือข้อปฎิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในประเทศไทยอย่างเคร่งครัด”

ในครั้งนี้เฟดเอ็กซ์ได้รับมอบ 3 รางวัลจาก พลเอกอภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) แบ่งเป็นรางวัลระดับเงินสำหรับบริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ 2 รางวัล ระดับทองแดงสำหรับสาขาเชียงใหม่ และสาขาเกตเวย์

ทั้งนี้เกณฑ์ในการรับรางวัลในปีนี้ได้แก่

1. สามารถดำเนินกิจการโดยไม่มีการประสบอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเฟดเอ็กซ์สาขาเชียงใหม่สามารถปฎิบัติงานโดยไร้อุบัติเหตุได้ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา 474,968 ชั่วโมงการทำงาน และสาขาเกตเวย์สามารถปฎิบัติงานโดยไร้อุบัติเหตุได้ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา 1,359,440 ชั่วโมงการทำงาน และบริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส คอร์ปอเรชั่น จำกัด สามารถปฎิบัติงานโดยไร้อุบัติเหตุได้ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา 3,094,240 ชั่วโมงการทำงาน

2. ไม่มีการเรียกร้องขอเงินชดเชยจากพนักงานในบริษัท

3. ปฎิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยของประเทศไทยอย่างเคร่งครัด

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com