ก.ล.ต. เปิดรับสมัครงาน 100 อัตรา ใน “โครงการเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่สู่ตลาดทุน”

Last updated: 2020-10-02  | 

ก.ล.ต. เปิดรับสมัครงาน 100 อัตรา ใน “โครงการเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่สู่ตลาดทุน”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัด “โครงการเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่ สู่ตลาดทุน” เพื่อสร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ได้เข้าสู่เส้นทางอาชีพในตลาดทุ น โดยเปิดรับสมัครผู้จบการศึ กษาใหม่ระดับปริญญาตรี และปวส. จำนวน 100 อัตรา เข้าทำงานกับ ก.ล.ต. และมีระยะเวลาการจ้างงาน 1 ปี  กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครต้ องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี หรือหากอายุเกิน 25 ปี ต้องจบการศึกษาในปี 2560 – 2563 โดยไม่จำกัดสาขา 

ผู้สนใจสามารถสมัครทางออนไลน์ ได้ที่ www.sec.or.th ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 หรือสมัตรด้วยตนเองพร้อมสอบสั มภาษณ์ในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ หรือติดตามข้อมูลและสอบถามเพิ่ มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือ เฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน กลต.” และสายด่วนศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. 1207 กด 5

Powered by MakeWebEasy.com