พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เปิดตัวหนังสือประกอบนิทรรศการ “ด้วยพลังแห่งรัก” ครั้งแรก ในการเสวนา “จากนิทรรศการสู่หนังสือ

Last updated: 2020-10-01  | 

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เปิดตัวหนังสือประกอบนิทรรศการ “ด้วยพลังแห่งรัก” ครั้งแรก ในการเสวนา “จากนิทรรศการสู่หนังสือ

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดเสวนา “จากนิทรรศการสู่หนังสือ: นิทรรศการด้วยพลังแห่งรักและนิทรรศการผ้าบาติกในพระปิยมหาราช สายสัมพันธ์สยามและชวา” ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ ๒๕ เพื่อให้ผู้สนใจได้เรียนรู้เรื่องราวการจัดนิทรรศการ และกว่าจะมาเป็นหนังสือประกอบนิทรรศการ “ด้วยพลังแห่งรัก” ที่เผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นับตั้งแต่ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมราชินี เมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๓ เป็นต้นมา และการจัดนิทรรศการ “ผ้าบาติกในพระ ปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา” ที่จะได้เรียนรู้เรื่องราวการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเกาะชวา ทั้ง ๓ ครั้ง ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผ่านผ้าบาติกทรงสะสม โดยมี ๒ ภัณฑารักษ์    อลิสา ใสเศวตวารี และ ศาสตรัตน มัดดิน และเจ้าหน้าที่การศึกษา พรรณฑิรา สุวรรณสถิตย์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ทั้ง ๒ นิทรรศการ พร้อมรับส่วนลด และรางวัลพิเศษมากมาย ในวันพุธที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๒ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

การจัดงานครั้งนี้ ยังเป็นการเปิดตัวหนังสือประกอบนิทรรศการ “ด้วยพลังแห่งรัก” ครั้งแรก โดยเป็นหนังสือปกแข็ง ขนาดกว้าง ๘.๖ นิ้ว สูง ๑๐.๙ นิ้ว จำนวน ๑๔๓ หน้า เนื้อหาในหนังสือกล่าวถึงพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงพระราชปณิธานที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทยในฐานะคู่พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาตลอดระยะเวลาเกือบ ๗๐ ปี ด้วย  พลังแห่งรักที่มีต่อแผ่นดินและประชาชนชาวไทย โดยมีผู้เขียนและเรียบเรียงได้แก่ ปิยวรา ทีขะระ เนตรน้อย ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ, อลิสา ใสเศวตวารี ภัณฑารักษ์ประจำนิทรรศการ, ปิยนันท์ เพชระบูรณิน บรรณาธิการ, ศาสตรัตน์ มัดดิน ภัณฑารักษ์ และวิทวัส เกตุใหม่ ภัณฑารักษ์ ผลิตจำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม ราคาเล่มละ ๑,๒๐๐ บาท จำหน่ายครั้งแรกในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ ๒๕


Powered by MakeWebEasy.com