“EAT RESPONSIBLY” เทรนด์การบริโภคอาหารอย่างมีจิตสำนึก

Last updated: 2020-09-25  | 

“EAT RESPONSIBLY” เทรนด์การบริโภคอาหารอย่างมีจิตสำนึก

หนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงาน THAIFEX - ANUGA ASIA 2020 “The Hybrid Edition” มากกิจกรรมหนึ่ง คือ นิทรรศการที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด EAT RESPONSIBLY หรือ การบริโภคอย่างมีจิตสำนึก ซึ่งนับเป็นแนวคิดมาตรฐานใหม่ (new normal) ของการบริโภคในยุคปัจจุบัน ที่ไม่เพียงแค่เลือกอาหารจากความต้องการลิ้ มรสชาติหรือประโยชน์ จากสารอาหารเพียงอย่างเดียว แต่ยังพิถีพิถันไปถึงการได้มาของวัตถุดิบหรือกรรมวิธีการผลิตของอาหารจานนั้นๆ ด้วย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดนิทรรศการ EAT RESPONSIBLY เพื่อนำเสนอแนวคิดการบริโภคอาหารของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันออกมาได้อย่างน่าสนใจ โดยนำผู้ประกอบการอาหารของไทย 112 ราย มาร่วมจัดแสดงผ่าน 8 หัวข้อ ดังนี้ 

๏ Future Food อาหารแห่งอนาคตเป็นหนึ่ งในเทรนด์อาหารที่จะเกิดขึ้นทั่ วโลก โดยเกิดจากวิถีชีวิตของผู้บริ โภคยุคใหม่ ที่จะต้องรับประทานได้อย่ างสะดวก รวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกันก็ยังให้ ความสำคัญกับสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยควบคู่กันไป ในโซนนี้ได้นำเสนอแนวคิ ดอาหารแห่งอนาคตออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ Functional Food อาหารที่มีส่วนประกอบส่งเสริมสุ ขภาพ หรือให้คุณค่าอาหารที่จำเป็นต่ อร่างกาย ซึ่งจะไม่อยู่ในรูปแบบแคปซูล เม็ดยา แต่จะหน้าตาเหมือนอาหารทั่วไป เช่น นมถั่วเหลืองผสมงาดำ นมอัดเม็ดสูตรโพรไบโอติก Medical Food อาหารที่ผลิตมาเพื่อผู้ป่วยหรือผู้ที่ไม่สามารถทานอาหารปกติ ได้ เช่น ซุปปั่น เจลลี่โภชนาการ Novel Food อาหารที่มีนวัตกรรมหรือมี กระบวนการผลิตแบบใหม่ เช่น โยเกิร์ตกรอบ ไข่ขาวผง และ Organic Food ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารเคมี เช่น นมวัวออร์แกนิค ไข่ไก่ออร์แกนิค

๏ Free From Food แนวคิดการบริโภคอาหารที่ให้ ความสำคัญกับเรื่องของการแพ้สารบางอย่างในอาหาร โดยเน้นอาหารที่ปราศจากสารปรุงแต่งหรือปราศจากการเพิ่มสารอาหารเข้าไป เพื่อหลี่กเลี่ยงอาการแพ้ นิทรรศการ Eat Responsibly จึงหยิบยกกลุ่มอาการแพ้ที่ส่งผลต่อคนยุคปัจจุบัน และเป็นประเด็นที่ผู้ผลิตอาหารต้องให้ความสำคัญ รวมถึงอาหารที่กระตุ้นอาการของโรคประจำตัว เช่น อาหารปราศจาก กลูเตน หรือแลคโตส และสารจากธรรมชาติที่ใช้ ทดแทนความหวานจากน้ำตาล เช่น หญ้าหวาน น้ำตาลช่อดอกมะพร้าว และหล่อฮั่งก้วย เป็นต้น

๏ Food Ingredients เครื่องปรุงรสถือเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ปรุงแต่งอาหารของไทย เพื่อเพิ่มรสชาติของอาหารให้มี ความอร่อยกลมกล่อม และหลากหลายมากขึ้น ซึ่งจะจำแนกแยกเครื่องปรุ งตามรสชาติของเครื่องปรุงนั้น ๆ เช่น หวาน เค็ม และเปรี้ยว นิทรรศการ  Eat Responsibly จึงหยิบยกเครื่องปรุงรสที่อยู่ คู่ครัวไทยมาช้านาน เช่น น้ำปลา กะทิ และซอสศรีราชา มาจัดแสดงให้เห็นถึงความเป็นต้นตำรับของเครื่องปรุงรสแบบไทยๆ ที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่สะอาด ปลอดภัย และพิถีพิถันในทุกขั้นตอน

๏ Asia’s Herb to the World สมุนไพรถือเป็นภูมิปัญญาที่อยู่ คู่คนไทยมาแต่อดีต เช่น ขมิ้นชัน กระชายดำ ใบบัวบก กระเทียม มะกรูด ตะไคร้ และสมุนไพรรวม ในโซนนี้จึงได้นำเสนอผ่านคุณประโยชน์ที่หลากหลาย ทั้งในแง่การนำมาใช้ในการรั กษาอาการเจ็บป่วย บำรุงร่างกาย เสริมความงาม หรือแม้กระทั่งนำไปใช้เป็นส่วนผสมในการประกอบอาหาร โดยผสมผสานระหว่างการนำภูมิปัญญาที่มาแต่เดิมร่วมกับการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า และยกระดับคุณภาพของสมุนไพรไทย

๏ New Protein Source จากพฤติกรรมการบริโภคของผู้คนในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป เกิดการลดสัดส่วนการบริโภคเนื้อสัตว์ และหันมารับประทานโปรตีนทดแทนจากธรรมชาติมากขึ้น New Protein Sources ในนิทรรศการ Eat Responsibly จึงนำแนวคิดการรับประทานโปรตีน ทดแทนมาจัดแสดงให้เห็นถึงคุ ณประโยชน์ของโปรตีนชนิดใหม่ ๆ ทั้งแมลง พืชตระกูลถั่ว และพืชชนิดอื่น ๆ เป็นต้น

๏ Thailand Trust Mark ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันให้ ความสำคัญกับคุณภาพสินค้า การใช้แรงงานที่เป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ผู้นำเข้า และผู้ส่งออกได้ โดยนิทรรศการ Eat Responsibly นำตราสัญลักษณ์ T Mark มาจัดแสดงให้เห็นว่า ดีต่อผู้บริโภคและดีต่อโลกอย่างไร

๏ Style Bangkok Popup Showcase สินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือน และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และได้รับการยอมรับจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ผู้ประกอบการไทยมีกำลังการผลิตที่มีศักยภาพ สามารถตอบสนองความต้องการทั้งในการค้าระดับใหญ่และการค้าปลีก ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย มีการออกแบบที่สวยงาม และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในโซนนี้จึงได้นำเสนอตัวอย่างสิ นค้าเครื่องใช้ในครัวเรื อนและเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารจากผู้ประกอบการไทย

 Halal to The World เครื่องหมายรับรองฮาลาลเป็นเครื่องหมายที่การันตีสินค้าให้ผู้บริโภคที่เป็นชาวมุสลิมและผู้บริโภคทั่วไปได้มั่นใจในการเลือกซื้อ ในนิทรรศการ Eat Responsibly จึงได้นำเสนออาหารที่ผลิตขึ้นอย่างถูกต้องตามบทบัญญัติของอิสลามโดยนำหลักวิทยาศาสตร์ มารองรับ เพื่อคำนึงถึงความสะอาด และคุณค่าตามหลักโภชนาการเป็นสำคัญ มีการควบคุมการปนเปื้อนของสิ่งสกปรกตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือก การเตรียมวัตถุดิบ การผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา การกระจายสินค้า จนถึงขั้นตอนการวางจำหน่าย เป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคให้สามารถทานอาหาร หรือใช้สินค้าหรือบริการต่าง ๆ ได้โดยอย่างปลอดภัย และเป็นผลิตภัณฑ์อาหารส่งออกที่ มีคุณภาพ ตามนโยบายที่จะให้ อาหารฮาลาลในประเทศไทยสู่ครัวโลก

 

Powered by MakeWebEasy.com