Al- Futtaim ประกาศธุรกิจแฟรนไชส์ร่วมกับ เอ.เอส.วัตสัน กรุ๊ป

Last updated: 2021-07-14  | 

Al- Futtaim ประกาศธุรกิจแฟรนไชส์ร่วมกับ เอ.เอส.วัตสัน กรุ๊ป

Al-Futtaim บริษัทระดับภูมิภาคที่มีธุรกิ จหลากหลายที่สุดและก้าวหน้ ามากที่สุดแห่งหนึ่ง และ เอ.เอส.วัตสัน กรุ๊ป (A.S. Watson Group) กลุ่มธุรกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์สุ ขภาพและความงามระดับโลกขนาดใหญ่ ที่สุด ร่วมกันประกาศวันนี้ว่าได้บรรลุ ความตกลงธุรกิจแฟรนไชส์ฉบับพิ เศษ เพื่อนำ Watsons แบรนด์ค้าปลีกผลิตภัณฑ์สุ ขภาพและความงามชั้นนำสู่กลุ่ มประเทศความร่วมมือแห่งอ่ าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council – GCC)

ความตกลงทางธุจกิจนี้คือการทำสั ญญาธุรกิจแฟรนไชส์ครั้ งแรกของเอ.เอส.วัตสัน กรุ๊ป นับตั้งแต่เริ่มธุรกิจเมื่อเกื อบ 180 ปีที่แล้ว และเป็นการเริ่มธุรกิจในตะวั นออกกลางเป็นครั้งแรก ซึ่งถือเป็นการเสริมความเป็นผู้ นำในทวีปเอเชียและยุโรป

เอ.เอส.วัตสัน กรุ๊ป มีแผนจะเปิดร้านค้าจำนวน 100 แห่งในภูมิภาคนี้ภายในปี 2568 ร้าน Watsons แห่งแรกจะเปิดอย่างเป็ นทางการในวันที่ 1 ตุลาคมที่ดูไบ มอลล์ พร้อมกับบริการอีคอมเมิร์ซ (Watsons.ae) และบริการผ่านแอพสำหรับโทรศัพท์ มือถือชื่อ Watsons UAE รวมถึงโปรแกรมสมาชิก Watsons ด้วย

Omar Al Futtaim รองประธานกรรมการกลุ่ม Al-Futtaim กล่าวว่า “เราเป็นธุรกิจท้องถิ่นที่มีกิ จการทั่วโลก ดังนั้นเราจึงมีหน้าที่สนับสนุ นและร่วมพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิ ภาคของเรา พร้อมกับนำแบรนด์ผลิตภัณฑ์คุ ณภาพที่ให้ความสำคัญกับลูกค้ าเป็นอย่างดีมาสู่เครือข่ายค้ าปลีกของเรา ความร่วมมือกับเอ.เอส.วัตสัน กรุ๊ปของเราครั้งนี้ เป็นพัฒนาการสำคัญอีกก้าวหนึ่ งตามเป้าหมายแห่งการส่งเสริ มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และตะวั นออกกลางให้เป็นภูมิภาคแห่งธุ รกิจค้าปลีกชั้นนำของโลก และเราหวังว่าจะทำให้แบรนด์นี้ แพร่หลายยิ่งขึ้นในภูมิภาคนี้”

แผนขยายธุรกิจ Watsons ในตะวันออกกลางจะมีการเปิดร้ านค้าสองแห่งที่ Dubai Festival City Center และที่ The Mall of the Emirates ในไตรมาสที่สี่ของปี 2563 จากนั้นจะเริ่มธุรกิจที่ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียในปี 2564

Dominic Lai กรรมการผู้จัดการกลุ่ม เอ.เอส.วัตสัน กรุ๊ป แสดงความยินดีกับธุรกิจใหม่นี้ โดยกล่าวว่า “เรายินดีอย่างยิ่งที่จะได้นำ Watsons ไปพบลูกค้าซึ่งมีความรู้ด้ านความงามเป็นอย่างดีในตะวั นออกกลางอันเป็นตลาดผลิตภัณฑ์ ความงามซึ่งเติบโตเร็วที่สุดแห่ งหนึ่งในโลก Al-Futtaim ประทับใจเราเพราะมีประสบการณ์ และความสำเร็จที่ได้รับการพิสู จน์แล้วในด้านการบริหารแบรนด์ธุ รกิจค้าปลีกอย่างมีคุณภาพ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่ วมทำธุรกิจเพื่ อนำเสนอประสบการณ์ความงามใหม่ ในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ รวมถึงแบรนด์ยอดนิยมหลายแบรนด์ แด่ลูกค้าในภูมิภาคนี้”

ในฐานะที่เป็นแบรนด์อันดับหนึ่ งของเอเชีย* มานาน 12 ปี (Asia’s No.1 Brand*) Watsons มีชื่อเสียงด้านความสัมพันธ์อั นดีกับลูกค้าผ่านโปรแกรมสมาชิ กซึ่งมีจำนวนสมาชิก 100 ล้านคนและชุมชนทางสื่อสั งคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้งาน 30 ล้านคน และได้รับการยอมรับอย่างกว้ างขวางด้วยความเชี่ยวชาญด้ านความงามและประสบการณ์ออฟไลน์ และออนไลน์ที่ประสานกันอย่ างสมบูรณ์แบบ โดยมีคำสัญญาว่าจะทำให้ลูกค้า “ใช้ชีวิตให้รู้สึกดี” ได้ทุกวัน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com