POOL&SPA เปิดแผนธุรกิจสระว่ายน้ำยุค New Normal เจาะทุก segment ครบ จบ ทุกความต้องการ

Last updated: 2021-07-14  | 

POOL&SPA เปิดแผนธุรกิจสระว่ายน้ำยุค New Normal   เจาะทุก segment ครบ จบ ทุกความต้องการ

เพราะโควิด-19 ทำให้ภาคธุรกิ จในหลากหลายอุตสาหกรรมต้องปรั บตัว ปรับรูปแบบในการบริหารจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติ กรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ ยนแปลงไปตามวิถีชีวิตใหม่ หรือที่เรียกว่า New Normal อีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รั บผลกระทบไม่มากไม่น้อย คือตลาดสระว่ายน้ำ ที่แม้จะดูห่างไกลจากคนทั่วๆ ไป แต่สระว่ายน้ำเป็นตัวเลือกอันดั บต้นๆ ทั้งเป็นสถานที่ในการออกกำลั งกาย คลายร้อน โดยเฉพาะในช่วงที่สถานการณ์โควิ ด-19 ระบาด ทำให้สระว่ายน้ำสาธารณะหลายๆ ที่ต้องปิดตัวลง POOL&SPA ผู้ นำด้านออกแบบ ก่อสร้าง วางระบบ จำหน่ายอุปกรณ์ และเคมีภัณฑ์สำหรับสระว่ายน้ำที่ ครบวงจรที่สุดของไทย เปิดแผนครึ่ งปีหลัง เน้นเจาะตลาดสระว่ายน้ำทุก segm ent ครบทุกฟีเจอร์ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า 

นางกุลศรา โสณกุล ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ POOL& SPA เปิดเผยว่า “ต้องยอมรับว่าในช่วงที่โรคโควิ ด-19 ระบาด สระว่ายน้ำสาธารณะถูกสั่งปิด ไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำ ภายในโรงแรม ในโรงเรียน สโมสรในหมู่บ้าน ทำให้ธุรกิจได้รับผลกระทบบ้ างเล็กน้อย เนื่องจากสระว่ายน้ำต้องมีการ M aintenance กันอยู่ตลอดเวลา มีการใช้สารเคมีภัณฑ์ มีการดูแลเครื่องและระบบอย่างต่ อเนื่อง แต่อาจจะไม่ได้ใช้งานหนักหรือบ่ อยเท่าที่ควร บางสระอาจจะเอาน้ำออกเลยก็มี แต่ในส่วนของงานติดตั้ง งานโครงการ งานก่อสร้าง เรายังไม่ได้รับผลกระทบ เพราะส่วนใหญ่เป็นงานกลางแจ้ง ไม่ต้องทำงานใกล้ชิดกับลูกค้ าหรือคนอื่น แต่แน่นอนว่าเราได้เพิ่ มมาตรการการป้องกัน ทั้งในเรื่องของความปลอดภัย และความสะอาดให้กับเจ้าหน้าที่ ของเราอย่างเต็มที่” 

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงที่มี การระบาดของเชื้อไวรัสหรือไม่ การให้ความสำคัญในเรื่องการดู แลรั กษาความสะอาดและมาตรฐานระบบฆ่ าเชื้อโรคของสระว่ายน้ำเป็นสิ่ งจำเป็นมาก ซี่งทางบริษัทฯ มีสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ ในด้านนี้อยู่แล้ว อาทิ  

หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ  Dolphin ที่ตอบโจทย์ได้ดีที่สุด ในช่วง New Normal เพราะไม่ต้องพบเจอผู้คน  โดย Dolphin Robot สามารถช่วยขจัดคราบสกปรก และตะกอนฝุ่นขนาดเล็ก ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า พร้อมทั้งช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการดูแลสระว่ ายน้ำในระยะยาวอย่างคุ้มค่า  

ระบบเกลือ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมเลื อกใช้กันอย่างแพร่หลาย ก็สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ ตามมาตรฐาน ทั้งยังประหยัดค่าสารเคมี และแรงงานในการดูแล สามารถใช้กับสระว่ายน้ำได้ทุ กประเภท 

ระบบคลอรีน ถือเป็นระบบที่ใช้กันมาอย่ างยาวนาน โดยระบบนี้จะใช้การเติมคลอรี นลงไปในสระว่ายน้ำโดยตรง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วคลอรีนเป็ นสารที่ให้ประสิทธิภาพในการฆ่ าเชื้อสูงและมีความปลอดภัย หากใช้ในปริมาณที่เหมาะสม  

ระบบ Fresh Water เป็นระบบไฮบริด นวั ตกรรมใหม่ที่ช่วยให้สระว่ายน้ำ ใสสะอาดและปลอดภัยโดยไม่ต้องใช้ คลอรีน เกลือหรือแร่ธาตุราคาแพง อีกทั้งยังดีต่อสุขภาพของผู้ใช้ สระว่ายน้ำและสัตว์เลี้ยงในบ้านด้วย 

ปัจจุบัน POOL&SPA มีสินค้ าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้ องการของทุกกลุ่มลูกค้า โดยแบ่งสัดส่วนรายได้ออกเป็น การจัดจำหน่ายอุปกรณ์และสารเคมี ภัณฑ์ 70% งานก่อสร้าง 10%  งานวางระบบและดูแลระบบ 15% และ งานรีโนเวท 5% โดยลูกค้ามีทั้ งโรงแรม พูลวิลล่า คอนโด สโมสรหมู่บ้าน สระว่ายน้ำในบ้าน โรงเรียนรวมไปถึงสระธาราบำบั ดในสถานพยาบาล นอกจากนี้ บริษัทยังมีฟีเจอร์ต่างๆ ทั้งระบบน้ำอุ่น ระบบนวด ระบบเดินในน้ำ เครื่องออกกำลังกายในน้ำ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุด้วย  

โดยกลยุทธ์ในช่วงครึ่งปีหลัง PO OL&SPA เน้นการทำการตลาดแบบ Dir ect Marketing และ Online Marketing ทั้งการให้คำปรึกษากั บผู้ใช้งานโดยตรง จัดการเทรนนิ่งให้กับบริษัทตั วแทนจำหน่าย รวมไปถึงการจัดเทรนนิ่งกลุ่มย่อย เพื่อสื่อสารข้อมูลตามความต้ องการของดีลเลอร์แต่ละรายให้ได้ มากที่สุด การให้บริการลูกค้ายังคงเน้นทุกๆ segment ของตลาดจัดทำเวิร์คช็อปเพื่อให้ลูกค้ าได้สัมผัสประสบการณ์จริงก่อนตัดสินใจเลือก นอกจากนี้ ยังขายผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น มีการให้คำแนะนำลูกค้าผ่านโซเชี ยลมีเดียเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด 

“ปัจจุบันการสร้างสระว่ายในบ้ านพักอาศัยหรือในพื้นที่จำกัด กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้ น ถือเป็นโอกาสดีของ POOL & SPA ที่มีนวัตกรรมสวิมสปา เป็นสระขนาดเล็ก ฟังก์ชั่นครบ สามารถใช้ออกกำลังกายและผ่ อนคลายได้จริง ตอบโจทย์ทุกคนในครอบครัว จึงทำให้การมีสระว่ายน้ำที่ทั นสมัยและได้มาตรฐานในพื้นที่ส่ วนตัวไม่ได้เป็นเรื่องยากอีกต่ อไป” นางกุลศรา กล่าวปิดท้าย

Powered by MakeWebEasy.com