"สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย" เตรียมจับมือผู้สนับสนุนจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสังคม

Last updated: 2020-08-24  | 

"สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย" เตรียมจับมือผู้สนับสนุนจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสังคม

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล อุปนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ฝ่ายบริหาร เปิดเผยว่า ทางสมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ เตรียมร่วมมือกับผู้สนับสนุนสมาคมฯ ในปี 2563 จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสังคม ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ นายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย โดยแบ่งเป็น 4 โครงการคือ

1.โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต ประจำปี 2563 เป็นโครงการที่สมาคมว่ายน้ำฯ ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) โดยจะมีการจัดกิจกรรมทั้งหมด 6 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย เพื่อดำเนินการสอนว่ายน้ำให้กับเด็กด้อยโอกาสเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำ

2.โครงการพี่สอนน้อง ประจำปี 2563 เป็นโครงการที่สมาคมว่ายน้ำฯ ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นเพื่อพัฒนานักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนที่มีศักยภาพใน 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ ให้มีแรงจูงใจและเป้าหมายสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ

3.โครงการช่วยชีวิต ลดวิกฤตการจมน้ำ ประจำปี 2563 เป็นโครงการที่ สมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ ร่วมกับ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินการสอนว่ายน้ำให้แก่เด็กด้อยโอกาสแก่เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำในพื้นที่ดังกล่าว

4.โครงการจัดการแข่งขันว่ายน้ำไทยออยล์ชิงชนะเลิศประจำปี 2563 เป็นโครงการที่ สมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ ร่วมกับ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นการจัดการแข่งขันว่ายน้ำในเขตจังหวัดชลบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาในเขตจังหวัดชลบุรีให้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสังคมของ สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย และ ผู้สนับสนุน ทั้ง 4 โครงการ คาดว่าจะมีการเริ่มดำเนินการจัดกิจกรรมในช่วงปลายปี 2563 ภายใต้การปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล และ ศบค.อย่างเคร่งครัด

Powered by MakeWebEasy.com