สสส. จับมือกับองค์กรภาครัฐ เปิดเสวนาระดับประเทศ นับถอยหลังมหกรรมการวิ่งไทย สู่ความคึกคัก (Back to Thailand Running BOOM)

Last updated: 2020-08-14  | 

สสส. จับมือกับองค์กรภาครัฐ เปิดเสวนาระดับประเทศ นับถอยหลังมหกรรมการวิ่งไทย สู่ความคึกคัก (Back to Thailand Running BOOM)

 ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานเปิดงานเสวนา “Back To Thailand Running Boom” นับถอยหลังสู่งานวิ่งวิถีใหม่” พร้อมเปิดตัวคู่มือ”  วิ่งที่บ้าน” เตรียมร่างกายก่อนกลับสู่สนาม และคู่มือมาตรฐานการจัดงานวิ่ง “The Next Normal Of Road Race Manual” สิ่งที่ต้องรู้กับมาตรการที่ต้องทำ ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 
ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเมืองไทยที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น จนล่าสุดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ไฟเขียว ประกาศปลดล็อก 31 ชนิดกีฬา ให้สามารถกลับมาจัดการแข่งขันได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด โดยการจัดงานวิ่ง เป็น 1 ใน 31 ชนิดกีฬาที่จะกลับมาจัดได้ ซึ่งจะเป็นการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ที่ผมเชื่อว่าคนรักสุขภาพต่างเฝ้ารอการกลับมาครั้งนี้ว่าจะเป็นอย่างไร เราจึงได้จัดงานเสวนาในครั้งนี้ขึ้นมา
 
ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า การจัดงานเสวนา “Back To Thailand Running Boom” สสส.และภาคีเครือข่ายหารือเพื่อร่วมกันวางแผนและเสนอแนวทางต้อนรับการจัดงานวิ่งในชีวิตวิถีใหม่ ผมมั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้จะสามารถกลับมาเป็นส่วนสำคัญของการฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศในเมืองต่าง ๆ ที่เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานได้อย่างที่เคยเป็น ทั้งการสร้างงาน สร้างมูลค่าทางการท่องเที่ยวและกีฬาได้เป็นอย่างดี งานวิ่งถือเป็นกีฬามวลชนที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย เมื่อได้รับการปลดล็อกให้สามารถจัดการแข่งขันได้ในครั้งนี้ จึงนับเป็นกลไกที่จะปลุกพลังคนไทยให้ลุกขึ้นมาออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพและสร้างเสริมสุขภาวะกันอย่างต่อเนื่องอีกครั้ง ดังนั้นเราจึงต้องเตรียมมาตรการรับมือให้ดีที่สุด
 
คุณบงกชรัตน์ โมลี ผู้อำนวยการกองงาน คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กีฬามวลชนเป็นการจัดกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานและการท่องเที่ยวทางกีฬาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเมินว่ามีมูลค่าการใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากกิจกรรมวิ่งมวลชน เกินกว่า 7,000-10,000 ล้านบาทต่อปี แต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้กิจกรรมกีฬามวลชนต้องหยุดชะงักลงทำให้หลายฝ่ายได้รับผลกระทบ จนล่าสุดตอนนี้ งานวิ่ง เป็น 1 ใน 31 ชนิดกีฬา ที่ได้ปลดล็อกและสามารถกลับมาจัดการแข่งขันได้อีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตามเราทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงได้จัดทำแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมา ผ่านการ Scan QR Code เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้จัดงานวิ่งได้กรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของการจัดงาน เพื่อนำไปยื่นต่อผู้ว่าราชการในจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ สิ่งเหล่านี้จะช่วยนำร่องและสร้างมาตรฐานการจัดงานวิ่งในในยุคใหม่ของ Running Boom ได้เป็นอย่างดี
 
คุณจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา  ผู้อำนวยการสำนักงานการจัดประชุมและนิทรรศการ กล่าวว่า การปรับตัว และทิศทางที่น่าจะเป็นเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย และสามารถกลับมาจัดงานวิ่งถนนในฐานะของผู้สนับสนุนที่ร่วมผลักดันให้งานวิ่งเป็นมาตรฐานนานาชาติ จะเห็นได้จากช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา สภาผู้เชี่ยวชาญสหวิชาชีพในระดับนานาชาติ ได้จัดอันดับให้ไทย เป็นประเทศที่ฟื้นตัวจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ดีที่สุดเป็นอันดับ 1 จาก 184 ประเทศทั่วโลก  นับเป็นข่าวดีที่ช่วยย้ำชื่อเสียงด้านสาธารณสุขของไทยในเวทีโลก  ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่จะนำกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพมาเป็นจุดขายโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมเชิงสุขภาพที่รวมถึงกิจกรรมกลางแจ้งและการผจญภัยที่ช่วยลดการรวมตัวในห้องที่อากาศไม่ถ่ายเท อย่างงานวิ่งถนนและวิ่งเทรลและอาจเป็นกิจกรรมแรกๆ ที่สามารถเปิดรับชาวต่างชาติให้เลือกประเทศไทยเป็น Safe Destination สำหรับงาน Sport Mass Participation ได้ เมื่อวัคซีนป้องกันโรคโควิดมีผลบังคับใช้และแพร่หลายในแต่ละประเทศ

นายปรเมษฐ์ ภักดีคีรีไพรวัลย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กกท. ได้จัดทำคู่มือ “วิ่งที่บ้าน” เพื่อให้ทุกคนได้เตรียมร่างกายก่อนกลับสู่สนาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับตัวหรือการซ้อมให้เหมาะสม เพื่อคงสมรรถภาพและความแข็งแรงของร่างกาย พร้อมนับถอยหลังสู่สถานการณ์ปกติที่จะกลับมาวิ่งด้วยความแข็งแรงและมีความสุขอีกครั้ง รวมถึงยังมีคู่มือมาตรฐานการจัดงานวิ่ง “The Next Normal Of Road Race Manual” สิ่งที่ต้องรู้ กับ มาตรการที่ต้องทำจากทางสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย อีกด้วย กกท. ในฐานะองค์กรหลักที่ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศ ขอยืนยันกับประชาคมกีฬาวิ่งถนนและวิ่งเทรลว่าตอนนี้ถึงเวลาที่ประเทศไทยจะกลับมาสร้างเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในประเทศอีกครั้ง
 
ทั้งนี้ ภายในงานได้มีวิทยากรจากหลากหลายองค์กรมาร่วมบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ “ชีวิตวิถีใหม่กับมาตรการใหม่การจัดกีฬามวลชน” คุณบงกชรัตน์ โมลี ผู้อำนวยการกองงาน คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, “งานวิ่งถนนในแบบแผนชีวิตวิถีใหม่” นายปรเมษฐ์ ภักดีคีรีไพรวัลย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย , “มหกรรมกีฬาในชีวิตวิถีใหม่” คุณจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.), “ชีวิตวิถีใหม่ สุขภาวะกับการออกกำลังกาย” ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), “กีฬากรีฑา : งานวิ่งถนนมาตรฐานใหม่ ในยุคชีวิตวิถีใหม่” พลตำรวจตรี สุรพงษ์ อาริยะมงคล อุปนายกและเลขาธิการสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยฯ, เปิดตัวคู่มือมาตรฐานการจัดงานวิ่ง “The Next Normal Of Road Race Manual” อ.ณรงค์ เทียมเมฆ ผู้บริหารสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย, “การรวมพลังในบทบาทใหม่ต่ออุตสาหกรรมกีฬามวลชนยุคชีวิตวิถีใหม่” คุณรัฐ จิโรจน์วณิชชากร นายกสมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย

 


 

Powered by MakeWebEasy.com