รพ. พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ชูเทคโนโลยีผ่าตัดกระดูกสันหลัง ข้อเข่า และข้อสะโพก ไม่ต้องพักฟื้นนาน กลับไปใช้ชีวิตประจำวันเร็ว อีกทางเลือกรับวิถี NewNormal

Last updated: 2020-08-14  | 

รพ. พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ชูเทคโนโลยีผ่าตัดกระดูกสันหลัง ข้อเข่า และข้อสะโพก  ไม่ต้องพักฟื้นนาน กลับไปใช้ชีวิตประจำวันเร็ว อีกทางเลือกรับวิถี NewNormal

ประเทศไทยมีจำนวนประชากรเฉลี่ยมีอายุยืนยาวขึ้น และกำลังเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ล่าสุดได้มีการคาดการณ์ว่า ในอีก 20 ปีข้างหน้า หรือ ปี พ.ศ. 2583 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สู งวัยอย่างเต็มตัว โดยตัวเลขประชากรไทย ทีมีอายุ มากกว่า 60 ปีขึ้นไป จะเพิ่มมากขึ้นถึง  3  เท่า จากปี 2563 ที่มีผู้สูงอายุ 12 ล้านคน จะเพิ่มขึ้นเป็น 36.5 ล้านคน ทั้งนี้ อุตสาหกรรม Healthcare จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือกับโรคภัยต่าง ๆ ที่มีสาเหตุสัมพันธ์กับอายุที่มากขึ้น

“โรงพยาบาล พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ”  เป็นโรงพยาบาลเอกชนอีกแห่งหนึ่ง ที่เตรียมพร้อมให้บริการเพื่ อรองรับสังคมผู้สูงอายุเช่นกัน  โดยล่าสุดได้จับมือกับ “บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก” หนึ่งในพันธมิตรชั้นนำ ในการเปิด “ศูนย์กระดูกสันหลัง Absolute Spine Care”  และ “ศูนย์ข้อเข่าและข้อสะโพก Joint Surgery Center” อย่างเป็นทางการ  บริการรักษาเฉพาะทางแก่ผู้มีปั ญหากระดูกสันหลัง ข้อเข่าและข้อสะโพก  มีจุดเด่นในการรักษาด้ วยเทคโนโลยีทันสมัย โดยทีมแพทย์เฉพาะทางตามแนวทางรั กษาของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  ภายใต้การบริการที่เป็ นมาตรฐานของโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ในราคาที่เข้าถึงได้  โดยจะเปิดให้บริการทุกวันด้วยพื้ นที่ให้บริการขนาดกว่า 200 ตารางเมตร  ประกอบด้วยห้องตรวจรวมทั้งสิ้น 8 ห้อง พร้อมพื้นที่รับรองที่กว้างขวาง

อีกทางเลือกใหม่ ที่นับว่าสอดรับวิถีชีวิต New Normal ได้เป็นอย่างดี ซึ่งผู้ป่วยที่เข้ามารับบริ การผ่าตัดสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้เร็ว ไม่ต้องนอนพักในโรงพยาบาลนาน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่ง

“ศูนย์ Absolute Spine Care และ ศูนย์ Joint Surgery Center เริ่มเปิดบริการอย่างไม่เป็ นทางการ ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา นับว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่ างดีจากผู้ป่วย ซึ่งจะเป็นกลุ่มลูกค้าระดับB+ ถึง C- เป็นความร่วมมือกับบำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก บริษัท ฯ ในเครือของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ภายใต้โมเดลธุรกิจใหม่ร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาบริ การทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการนำ  เทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในโรงพยาบาล พร้อมด้วยการรวบรวมทีมแพทย์ ชำนาญการ และจัดหาเครื่องมือรักษาที่ ทันสมัย เพื่อเป็นอีกทางเลือกให้กับประชาชนให้สามารถเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพในระดับราคาที่ เข้าถึงได้” นายแพทย์วรัญญ์ เทียนส่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ในเครือบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือดังกล่าว 

“ความร่วมมือในครั้งนี้  ถือเป็นโมเดลธุรกิจใหม่ในการให้ บริบาลทางการแพทย์ในประเทศไทย ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะดำเนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในลักษณะ Joint Operation ในเรื่องเงินทุน ค่าใช้จ่าย ทรัพยากรและ รายได้มีการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลากร ของโรงพยาบาลพันธมิตร เพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ในส่วนของแพทย์ มีการจัดทีมแพทย์เฉพาะทางโดยให้การรักษา ตามแนวทางของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  แต่ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการตามมาตรฐานของโรงพยาบาลพันธมิตร  เป็นการเพิ่มโอกาสให้กลุ่มผู้ป่วยของโรงพยาบาลพันธมิตรได้เข้าถึงการรักษาที่ดี ในราคาที่สอดคล้องกับกลุ่มผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลพันธมิตร”  นายสมศักดิ์ วิวัฒนสินชัย ผู้อำนวยการด้านบริหาร บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก กล่าวถึงโมเดลความร่วมมือในครั้งนี้

“ปัจจุบัน ศูนย์ Absolute Spine Care โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ มีทีมแพทย์ผู้ ชำนาญการเฉพาะทางกว่า 15 ท่าน ทำงานร่วมกันเป็นทีม มีทั้งศัลยแพทย์และแพทย์ผู้ชำนาญการในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรั กษาโรคกระดูกสันหลัง ร่วมกันวางแผนการรักษากับผู้ป่วยให้เหมาะสมกับระดับอาการของผู้ ป่วยแต่ละราย  โดยแนวทางการรักษาจะมีทั้งการรักษาแบบ Intervention ด้วยการฉีดยา การใช้คลื่น วิทยุ และการใช้เลเซอร์เข้ากระดูกสันหลัง ไปจนถึงการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดแบบ Endoscopic Surgery ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องเอ็นโดสโคปแผลเล็กกว่า 1 ซม. มีข้อดีคือผู้ป่วยจะมี อาการปวดแผลจากการผ่าตัดน้อย มีความเสี่ยงในการติดเชื้อต่ำ ลดการทำลายเนื้อเยื่อส่วนดีที่ อยู่รอบบริเวณผ่าตัด ผู้ป่วยฟื้นตัวหลังผ่าตัดได้เร็วสามารถกลับบ้านได้ภายใน  24 ชั่วโมง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมีผู้ป่วยเพียง 10 % เท่านั้น ที่อาการรุนแรงและต้องได้รับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด โดยจะต้องเป็นไปตามข้อบ่งชี้ ทางการแพทย์ร่วมกันและเป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด” นพ. วีระพันธ์ ควรทรงธรรม ผู้อำนวยการสถาบันกระดูกสันหลั งบำรุงราษฎร์ และผู้อำนวยการศูนย์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาล พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ กล่าวเสริม

“ศูนย์ Joint Surgery Center มีผู้ป่วยมารักษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในจำนวนดังกล่าวมีทั้งกลุ่มผู้ สูงอายุที่มีปัญหาข้อเข่าและข้อสะโพก และกลุ่มคนรุ่นใหม่  สะท้อนให้เห็นว่าผู้ป่วยให้ ความไว้วางใจและมีความมั่นใจในการผ่าตัดมากยิ่งขึ้น  ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยตามแนวทางการรักษาของ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  และบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุม อาทิ ปวดเข่า ปวดสะโพก เรื้อรัง ข้อฝืด ติดขัด โรคข้อเข่าเสื่อม ข้อสะโพกเสื่อม และการผ่าตัดส่องกล้องข้อ เป็นต้น รวมถึงมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ การผ่าตัด ข้อแบบแผลเล็ก, การผ่าตัดด้วยคอมพิวเตอร์นำวิถี ซึ่งจะช่วยในการวางตำแหน่งข้ อเทียม ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น รวมถึงมีการวินิจฉัยและเลือกวิธี การรักษาให้เหมาะสมกับความต้ องการของผู้ป่วยเป็นรายบุคคลได้ ” ผศ.พล.อ.ต.นพ. จำรูญเกียรติ ลีลเศรษฐพร ผู้อำนวยการศูนย์ข้อเข่าและข้อสะโพก โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ กล่าว

ศูนย์ Absolute Spine Care และศูนย์ Joint Surgery Center ของโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ นับเป็นโครงการต้นแบบ ที่จะช่วยขยายการเข้าถึงการรักษาไปยังกลุ่มผู้ป่วยระดับกลางให้ได้รับการดูแลรักษาที่ มีคุณภาพตามแนวทางของบำรุงราษฎร์ และโมเดลนี้ในอนาคตมีแนวโน้มจะถูกขยายไปยังกลุ่มโรงพยาบาลในเครือบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ต่อไป 


Powered by MakeWebEasy.com