3 ทริคง่าย ๆ จำได้ขึ้นใจ เตรียมข้อมูลให้พร้อมไว้...อุ่นใจเมื่อไฟดับ

Last updated: 2021-07-14  | 

3 ทริคง่าย ๆ จำได้ขึ้นใจ เตรียมข้อมูลให้พร้อมไว้...อุ่นใจเมื่อไฟดับ

ฤดูฝนนอกจากจะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางแล้ว แม้ว่าเราอยู่บ้านก็ยังลามมาเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ไฟดับได้ เช่นกัน เพราะแรงลมจากฝนฟ้ากระโชก มักจะทำให้กิ่งไม้ หรือร้ายไปกว่านั้น ก็ทำให้ต้นไม้ล้มทับสายไฟฟ้า หนึ่งในชนวนเหตุของไฟดับ แน่นอนว่า เป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิด แต่...ถ้าไฟดับล่ะต้องทำอย่างไร เชื่อแน่ว่าทุกคนต้องเคยประสบเหตุการณ์ที่ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ซึ่งทำได้เพียงรอการดำเนิ น การแก้ไข โดยแม้จะเป็นระยะเวลาอันสั้น แต่กลับสุดแสนจะยาวนานในห้วงความรู้สึกของการรอคอย ทั้งยังส่งผลต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน กระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม

แต่รู้หรือไม่ว่า ทุกครั้งที่ไฟดับ คุณสามารถช่วยให้ไฟติดเร็วขึ้นได้ เพียงแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง หรือ ไฟดับ ได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA Call Center 1129 หรือ แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus พร้อมแจ้ง 3 ชุดข้อมูลสำคัญดังนี้

· หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 12 หลัก จากบิลค่าไฟฟ้า ซึ่งจะมีข้อมูลใกล้เคียงสถานที่ เกิดเหตุ พิกัดที่อยู่อาศัย หน่วยงาน PEA ท้องที่ที่ควบคุมดูแล โดยสามารถบันทึกในโทรศัพท์มือถือไว้เพื่อเตรียมความพร้อม

· ข้อมูลผู้แจ้งเหตุ เพื่อการประสานงานขอข้อมูลเพิ่ มเติมระหว่างการเดินทาง รวมทั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอื่ น ๆ เท่าที่จำเป็น

· สาเหตุเบื้องต้นที่คาดการณ์ รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมิ นของทีมช่างไฟฟ้า PEA ในการวางแผนปฏิบัติงาน

หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ที่มากด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญพิเศษ จะเร่งปฏิบัติหน้าที่ใน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1. วางแผนการทำงาน เมื่อตรวจพบความผิดปกติของการจ่ายกระแสไฟฟ้า หรือได้รับแจ้งจากผู้ใช้บริการ ทีมนายช่างไฟฟ้าจะเร่งวางแผนการทำงาน พร้อมเดินทางไปยังบริเวณที่เกิดเหตุขัดข้องโดยเร็ว 2. เร่งหาจุดขัดข้อง การสำรวจสายไฟฟ้า ที่ไม่ว่ายาวหลายสิบกิโลเมตร หรือเกิดขึ้นในช่วงไหนก็พร้อมปฏิบัติการค้นหาเต็มที่ 3. จัดการแก้ไข ในกรณีที่เกิดความเสียหายไม่ มากนัก ก็สามารถจัดการแก้ไขได้อย่างฉับไว แต่ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างต่าง ๆ อาทิ เสาไฟฟ้าล้ม/หัก ต้นไม้ล้มทับสายไฟ อาจต้องใช้ระยะเวลาที่เพิ่มมากขึ้น และ 4. จ่ายไฟปกติ การเปิดให้กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ ผ่านจุดที่ดำเนินการซ่อมแซม พร้อมแจ้งผลของการปฏิบัติงานไปยังผู้ร้องเรียน พร้อมรีเช็คผลลัพธ์ของการทำงาน 

Powered by MakeWebEasy.com