ชวนเที่ยวงานมนต์เสน่ห์สินค้า GI สัมผัสอัตลักษณ์ภูมิปัญญาไทยสู่สากล กับงาน “GI Market 2020”

Last updated: 2020-07-27  | 

ชวนเที่ยวงานมนต์เสน่ห์สินค้า GI  สัมผัสอัตลักษณ์ภูมิปัญญาไทยสู่สากล กับงาน “GI Market 2020”

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน “GI Market 2020 มนต์เสน่ห์สินค้า GI สัมผัสอัตลักษณ์ภูมิปัญญาไทยสู่สากล” กับขบวนสินค้าชุมชนทั่วประเทศกว่า 60 ร้าน มาให้ชม ชิม ช้อปรวมไว้ในงานเดียว พร้อมกิจกรรมเสวนาสร้างแรงบันดาลใจบุกตลาดใหม่ให้สินค้าชุมชน และการแสดง มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังตลอด 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2563 ณ ลานกิจกรรมwork & play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดงาน “GI Market 2020” ณ ลานกิจกรรม work & play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนให้ผู้บริโภคสนับสนุนผู้ประกอบการสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะจากแหล่งผลิตสินค้า GI โดยตรง อันเป็นการสร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จึงสนับสนุนให้มีการขึ้นทะเบียนสินค้า GI อย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งยังบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งเสริมช่องทางการตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ การเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ดังเช่น การจัดงาน GI Market ในครั้งนี้ ที่มีสินค้า GI มาจำหน่ายในงานนี้จำนวน 60 ราย

นายทศพล ทังสุบุตร เปิดเผยว่า งาน GI Market 2020 ครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นระยะเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2563 โดยรวบรวมสินค้า GI ที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว และอยู่ระหว่าง ขึ้นทะเบียนจากทั่วประเทศกว่า 60 ร้านค้า มาให้เลือกชม ชิม ช้อป กันได้ในงานเดียว โดยมีสินค้าที่น่าสนใจ อาทิ ทุเรียนจันท์ ลำไยพวงทองบ้านแพ้ว มะยงชิดนครนายก ปลาดุกร้าทะเลน้อยพัทลุง ถั่วลายเสือแม่ฮ่องสอน ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร ผ้าไหมเก็บบ้านเมืองหลวง เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง และสินค้าคุณภาพอื่นๆ อีกมากมาย

 

 

Powered by MakeWebEasy.com