คิเรอิคิเรอิ มอบเจลล้างมือ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส

Last updated: 2021-07-14  | 

คิเรอิคิเรอิ มอบเจลล้างมือ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส

แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยจะดีขึ้นมากแล้ว แต่แบรนด์ “คิเรอิคิเรอิ” มีความห่วงใยในสุขภาพของคนไทย โดยเฉพาะประชาชนที่ต้องใช้บริ การระบบขนส่งมวลชนสาธารณะอย่ างรถไฟฟ้า ซึ่งต้องมีการสัมผัสบริเวณจุ ดเสี่ยงต่าง ๆ ร่วมกับผู้อื่น จึงทำให้มีความเสี่ยงสูงที่ จะได้รับเชื้อโรค ดังนั้นการส่งเสริมการรักษาสุขอนามัยอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่ งที่ต้องใส่ใจ เพื่อให้ปลอดภัยจากโรคระบาด

คิเรอิคิเรอิ (Kirei Kirei) เป็นผลิตภัณฑ์ล้างมือที่มี ยอดขายอันดับ 1 ทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น โดยทางแบรนด์มีเป้าหมายต้องการให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี ซึ่งการมีสุขภาพดีสามารถเริ่มต้ นที่การล้างมือให้สะอาด วิธีง่าย ๆ แต่มีประโยชน์มหาศาลในการป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ  มากไปกว่านั้นทางคิเรอิคิเรอิ ยังมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินภารกิจทางสังคมเพื่อสร้าง “พฤติกรรมการล้างมือ” เป็นประจำ จึงขอรณรงค์ให้ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าทุกคนใช้ชีวิตแบบ New Normal ใส่หน้ากากอนามัยเป็นประจำ และที่สำคัญต้องทำความสะอาดมืออย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัส

ด้วยเหตุนี้ คิเรอิคิเรอิ จึงได้มอบผลิตภัณฑ์เจลล้างมือ ให้กับ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส มูลค่า 4,735,980 บาท โดยทางบีทีเอสจะนำไปวางตามจุดให้บริการของสถานีรถไฟฟ้าบีที เอสทุกสถานี เพื่อให้ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าได้ ทำความสะอาดมือ ซึ่งเจลล้างมือคิเรอิคิเรอิมีส่ วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% v/v ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียได้ถึ ง 99.999%** พร้อมทั้งช่วยลดความเสี่ยงจากโรคระบาด ทั้งนี้นับเป็นความตั้งใจที่ดี ของคิเรอิคิเรอิในการมีส่วนช่ วยดูแลสุขอนามัยให้กับผู้ใช้บริ การรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยส่งต่อความห่วงใยและความปลอดภัยผ่านผลิตภัณฑ์คิเรอิคิเรอินั่นเอง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com