ครม. อนุมัติ ไทยเที่ยวไทย 2.2 หมื่นล้านบาท กับ 3 แพ็คเกจ

Last updated: 2020-06-16  | 

ครม. อนุมัติ ไทยเที่ยวไทย 2.2 หมื่นล้านบาท กับ 3 แพ็คเกจ

นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบในหลักการมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยว "เที่ยวปันสุข" หนึ่งในมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว "ไทยเที่ยวไทย" จากการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงการคลังและกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วง 4 เดือนนี้ ตั้งแต่ กรกฎาคม-ตุลาคม 2563 วงเงินกว่า 2.2 หมื่นล้านบาท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.แพ็คเกจ “กำลังใจ” เพื่อตอบแทนบุคลากรแนวหน้าในการรับมือโควิด-19 โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) รวม 1.2 ล้านคน เที่ยวฟรีผ่านบริษัทนำเที่ยว เป็นแพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน ใช้งบ 2,400 ล้านบาท หรือราว 2,000 บาทต่อคน

2. แพ็คเกจ “เราไปเที่ยวกัน” โดยรัฐบาลจะช่วยจ่ายค่าโรงแรม 40% ต่อคืน สูงสุดไม่เกิน3พันบาทต่อคืน

3.แพ็คเกจ “เที่ยวปันสุข” เพื่อช่วยเหลือสายการบินต้นทุนต่ำ รถเช่า โดยรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ 40% ของค่าห้องพักแต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคืน และสนับสนุนค่าอาหารและค่าใ ช้จ่ายสถานที่ท่องเที่ยวที่ เข้าร่วมโครงการและ ททท. จะแจ้งรายชื่อแก่ธนาคารกรุง ไทย จำนวน 600 บาทต่อห้องต่อคืน โดยจะต้องมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่จังหวัดในทะเบียนบ้านของประชาชนผู้จองที่พัก 

ส่วนวิธีการลงทะเบียนต้องรอยืนยันจากหน่วยงานรัฐฯ อีกครั้ง 

 

Powered by MakeWebEasy.com