iiG จับมือ แพทยศาสตร์ มช. ร่วมกันพัฒนา Health Tech สร้างระบบติดตามการรักษาผู้ป่วยสูงอายุโรคกระดูกพรุน

Last updated: 2020-06-15  | 

iiG จับมือ แพทยศาสตร์ มช. ร่วมกันพัฒนา Health Tech สร้างระบบติดตามการรักษาผู้ป่วยสูงอายุโรคกระดูกพรุน

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ iiG  (ชื่อย่อหุ้น IIG) เปิดเผยว่า บริษัทได้ร่วมมือกับภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนา Health Tech ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการนำร่อง ใช้ Digital Tech มาสร้างระบบติดตามการรักษาผู้ป่วยสูงอายุโครงการนี้เกิดจากการตระหนักถึงปัญหาอัตราการเสียชีวิตในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุโรคกระดูกพรุนและการเกิดอุบัติเหตุล้มกระดูกสะโพกหักในประเทศไทยที่มีสูงถึง 17%”  และมีผู้ป่วยมากกว่า 30% ขาดการติดตามผลหลังจากออกจากโรงพยาบาล จากปัญหาที่พบดังกล่าว ทางบริษัทจึงได้ร่วมทำงานกับ รศ. นพ. ธนวัฒน์ วะสีนนท์ อาจารย์ประจําภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการสร้างระบบ Patient Dashboard ขึ้นมา โดยเราได้นำแนวคิดเรื่องของเทคโนโลยี CRM (Customer Relationship Management) ซึ่งใช้ในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าในเชิงธุรกิจมาปรับใช้ในอีกมิติ คือการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วย เพื่อติดตามดูแลทางด้านสาธารณสุขแก่ผู้ป่วยผู้สูงอายุ และช่วยแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์ให้ลดลง

ระบบนี้จะช่วยให้แพทย์และพยาบาล สามารถดูข้อมูลของผู้ป่วย ทราบประวัติการรักษา แจ้งเตือนวันนัดพบแพทย์ ติดตามผลการรักษา การฟื้นฟูของผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทานยา การทำกายภาพต่างๆ การให้แนวทางการปฏิบัติดูแลและการใช้ชีวิตของผู้ป่วยอย่างเหมาะสม  โดยระบบ Patient Dashboard นี้ จะทำงานร่วมกับแอพพลิเคชั่นยอดนิยมของคนไทย คือ Line Official Account โดยผู้ป่วยสามารถรับข้อมูลต่างๆ และติดต่อกับแพทย์และพยาบาลผ่านทาง Line OA ได้ ซึ่งจะช่วยลดความยุ่งยากให้แก่ผู้ป่วยสูงอายุที่ไม่สะดวกเดินทางมาที่โรงพยาบาล ลดความแออัดในการเข้ามาใช้บริการภายในโรงพยาบาล พร้อมทั้งยังช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ และความสูญเสียจากโรคกระดูกพรุนที่รุนแรงจนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้อีกด้วย

“ ในฐานะที่ iiG เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Digital Technology Consulting ดำเนินธุรกิจมานานเกือบ 30 ปี เรามีเจตจํานงในการรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการนำความเชี่ยวชาญของเรา มาใช้พัฒนาระบบการสื่อสารดิจิทัล ที่เป็นประโยชน์ ง่ายต่อการใช้งาน และครอบคลุมความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์และผู้สูงอายุ เราหวังที่จะมีส่วนช่วยให้ผู้สูงอายุในไทย มีความพร้อมในการดูแลสุขภาพ เนื่องจากประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และช่วยลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์  โดยโครงการนี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของ iiG ในการช่วยเหลือสังคมไทยผ่านรูปแบบของการทำ Health Tech เท่านั้น สามารถขยายขอบเขตการช่วยเหลือ ไปสนับสนุนยังผู้ป่วยกลุ่มโรคอื่นๆ ได้อีกในอนาคต” นายสมชาย กล่าว

สำหรับ iiG เป็นผู้ประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีให้แก่ภาคธุรกิจต่าง ๆ แบ่งเป็น 1.ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และให้เช่าใช้ระบบซอฟต์แวร์จากทาง Salesforce 2.ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบซอฟต์แวร์จากทาง Oracle 3.ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์ (Brand Strategy) การสร้างและบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Management) และการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) และ 4. ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร ในส่วนงานสารสนเทศ

Powered by MakeWebEasy.com