ภูเก็ต พร้อมเปิดชายหาด 9 มิ.ย. นี้

Last updated: 2020-06-08  | 

ภูเก็ต พร้อมเปิดชายหาด 9 มิ.ย. นี้

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน2563 ที่ผ่านมา  นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 36/2563 ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยเบื้องต้นคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต มีมติ เห็นชอบ ในประเด็นที่สำคัญดังนี้

-เห็นชอบผลการประเมินสถานการณ์ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 จังหวัดภูเก็ต รอบที่ 3 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2563

-สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตเปิดให้บริการ ต้องจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue
วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เปิดเฉพาะต่อใบอนุญาต. / เปลี่ยนชนิด /ใบแทน / แก้ไข / ระหว่างประเทศ / ค้างดำเนินการ
วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เปิดบริการทุกกระบวนงานเช่น ขอรับใบอนุญาตขับรถ (ใหม่) ต่ออายุใบอนุญาตขับรถหรือผู้ประจำรถ ที่ต้องอบรม
เปิดการเรียน การสอน หรือการทดสอบ ของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรอง
หรือสถาบันการศึกษาที่ MOU กับ กรมการขนส่งทางบก

-เปิดพื้นที่ชายหาดตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2563 และต้องปฏิบัติตามดำเนินการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่สาธารณะ ริมบาทวิถี และพื้นที่ชายหาด

ทั้งนี้แนวทางการปฏิบัติตามมติที่ประชุม จะมีผลบังคับใช้เมื่อมีคำสั่งของจังหวัดภูเก็ตที่ประกาศออกมาต่อไป

 

Powered by MakeWebEasy.com