สมาคมนักกีฬาคนพิการ ของบกองทุนฯ เพื่อช่วยนักกีฬา

Last updated: 2020-06-08  | 

สมาคมนักกีฬาคนพิการ ของบกองทุนฯ เพื่อช่วยนักกีฬา

นายกสมาคมกีฬาคนพิการฯ ร่วมมอบดอกไม้ยินดีกับผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ คนใหม่ พร้อมหารือถึงนโยบายการพัฒนานักกีฬาคนพิการไทย เพื่อให้เดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ

นายชูเกียรติ สิงห์สูง นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายไมตรี คงเรือง เลขาธิการและประชาสัมพันธ์สมาคม เข้ามอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ นางสาวสุปราณี คุปตาสา ในฐานะที่เข้ารับตำแหน่งผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ พร้อมร่วมหารือในเรื่องของนโยบายการพัฒนานักกีฬาคนพิการที่อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย 3 ประเด็นใหญ่ ประกอบด้วยเรื่องของสวัสดิการต่างๆ, เรื่องแนวทางการพัฒนากีฬา และเรื่องการเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการสำรองจ่าย ในการทำกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม

สำหรับ 3 ประเด็นใหญ่ที่ นายชูเกียรติ สิงห์สูง เข้าไปพูดคุยกับทางผู้จัดการกองทุนคนใหม่นั้น ในเรื่องของสวัสดิการต่างๆ จำแนกไปถึงการรักษาพยาบาล การศึกษา และการมีรายได้หลังเกษียณ เป็นตัน เพื่อให้สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของนักกีฬาคนพิการดีขึ้น ได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม ส่วนเรื่องของแนวทางการพัฒนากีฬาคนพิการ จะเป็นในส่วนที่สมาคมกำกับ ดูแล เน้นไปที่การพัฒนาตั้งแต่ฐานรากจนสู่ความเป็นเลิศ เน้นการสร้างเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาแทนรุ่นพี่ แล้วผลักดัน พัฒนารุ่นพี่สู่การเป็นบุคลากรทางกีฬาคนพิการต่อไป ส่วนเรื่องของการเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการสำรองจ่ายในการทำกิจกรรมต่างๆ นั้นจะแยกออกเป็นรายการต่างๆ ของแต่ละสมาคมกีฬาที่อยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยซึ่งหลังจากการพูดคุยได้ผลสรุปคือ นางสาวสุปราณี ได้ให้สมาคมทำหนังสือเรียนถึงผู้จัดการกองทุนเพื่อเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นและแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ถ้ามีตัวอย่างจากกองทุนอื่นยิ่งดีพร้อมระเบียบการ ในการพิจารณาเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดของนักกีฬาคนพิการ


สุดท้าย นายชูเกียรติ ยังได้กล่าวอีกด้วยว่า สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยมุ่งหวังว่ากองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย จะเป็นตัวจักรและแหล่งทุนที่สำคัญในการพัฒนากีฬาในประเทศไทย อีกทั้งยังมีความเข้าใจในบริบทของกีฬาคนพิการที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ซึ่งผลสุดท้ายก็จะส่งผลให้คุณภาพชีวิตนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้ฝึกสอน หรือบุคลากรทางกีฬาคนพิการดีขึ้นตามเจตนารมณ์ของทุกฝ่าย

Powered by MakeWebEasy.com